DE KABOUTERHUT

Opvangtijden Kinderdagverblijf

Maandag tot en met vrijdag van 7:30 uur tot 18:00 uur

Schoolvakanties: open

Erkende feestdagen: gesloten.

Verlengde Openingstijden:

Maandag tot en met vrijdag van 6:30 tot 7:30 uur en van 18:00 tot 18:30 uur

Verkorte dagdelen mogelijk van 9:45 tot 12:45 en van 12:45 tot 15:45 uur.

BSO DE HEKSENKETEL


Opvangtijden
Maandag, dinsdag en donderdag van 7:30 tot 8:45 uur en van 15:15 tot 18:00 uur
woensdag en vrijdag van 7:30 tot 8:45 uur en van 12:00 tot 18:00 uur

In de buitenschoolse opvang 'De Heksenketel' kunnen kinderen van 4 t/m 13 jaar terecht.

Verlengde Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 6:30 tot 7:30 uur en van 18:00 tot 18:30 uur
Verkorte dagdelen mogelijk van 9:45 tot 12:45 en van 12:45 tot 15:45 uur.
Verkorte dagdelen voor Bso alleen mogelijk in vakantieweken en afname lange middagdagdelen

PEUTERSPEELZAAL PINOKKIOSpelenderwijs worden kinderen voorbereid op school. Er wordt gewerkt met Puk, het maatje van de kinderen die bij hun blijft tot aan groep 1.